کلاس های طراحی وبسایت در تهران نو

کلاس های طراحی وبسایت در تهران نو

قیمت : ساعتی بیست هزار تومان

برگزاری دوره های برنامه نویسی وب با ارائه گواهینامه معتبر از سازمان فنی و حرفه ای کشور به همراه کیفیت تدریس عالی به صورت خصوصی یا در آموزشگاه
محل برگزاری کلاس در شرق تهران ، مجتمع فنی نصر انسان
آدرس آموزشگاه : تهران نو ، خیابان خاقانی ، نبش خیابان سعدی شرقی ، نبش اتوبان باقری ، پلاک ۶ ، مجتمع فنی نصر انسان
تلفن مجتمع فنی نصر انسان : ۰۲۱۷۷۴۲۴۰۴۰
تلفن مجتمع فنی نصر انسان : ۰۲۱۷۷۴۲۶۲۶۲
تلفن مجتمع فنی نصر انسان : ۰۲۱۷۷۴۰۸۰۰۰

دوره طراحی سایتی که در تصاویر ملاحظه می فرمایید در آموزشگاه نصر انسان برگزار شده است و شاگردان خانم رویا عمرانی و خانم شکوه شکری می باشند.

کلاس طراحی سایت تورج امین فر

کلاس طراحی سایت تورج امین فر

دوره Web Design Fundamental HTML5 CSS3
سرفصل ها :

۱.CIW Introduction
۲. HTMLIntroduction
۳. Markup Language and Site Development Essentials
• History of Markup Languages
• Web Site Development Principles
۴. HTML5 coding
• Introduction to Using HTML5
• Elements and Markup Tags
• Markup Tags
• Web Site File Structure
• Preparing Your Development Environment
• Style Sheets
• Paragraph Formatting and Elements Block-Level
• Text- Level Elements
• Lists
• Good Coding Practice
۵. Horizontal Rules and Graphical Elements
• Horizontal Rules in HTML5
• Images in Web Pages
• Special Characters
• Specifying Colors
• Page Colors and Backgrounds
• Specifying Font Information
۶.Web Design Issues
Hyperlinks
• Introduction to Hyperlinks
• The Anchor Tag
• Creating Local Hyperlinks
• Creating External Hyperlinks
• Using Images as Hyperlinks
• Creating Internal Links
• Managing Hyperlinks
۷. Tables
• Introduction to Tables
• Table and Data Alignment Options
• Height and Width of Table Elements
• Column and Row Spanning
• Formatting Content in Tables
۸. Web Forms in HTML5
• Introduction to Web Forms
• Web Forms and CGI
• The Tag
• Web Form Fields (Html5 from field)
۹. Image Techniques
• Image Techniques
• Image Maps
• Introduction to Web Image Techniques
• Image Transparency
• Image Interlacing
• Animation
۱۰.VIDEO & AUDIO in HTML5 CSS
۱۱. Introduction
– welcome
– what is CSS?
– what’s needed
– Basics
– web sites that use CSS
– breakdown of a CSS rule
– writing your first rule
۱۲. CSSSELECTORS
– Tag Selector
– Class selector
– Psoduo selector [:link, :visited, :hover, :active]
۱۳. Background Properties
– background
– background-attachment
– background-color
– background-image
– background-position
– background-repeat
– background-clip
– background-origin
– background-size
۱۴.Font Properties
– font
– font-family
– font-size
– font-style
– font-variant
– font-weight
۱۵. List Properties
– list-style
– list-style-image
– list-style-position
– list-style-type
۱۶. Margin Properties
– margin
– margin-bottom
– margin-left
– margin-right
– margin-top
۱۷. Padding Properties
– padding
– padding-bottom
– padding-left
– padding-right
– padding-top
۱۸. Text Properties
– color
– direction
– letter-spacing
– line-height
– text-align
– text-decoration
– text-indent
– text-transform
– vertical-align
– word-spacing
۱۹.Table Less Layout

 

دوره Advanced Web Design Dreamweaver , Photoshop

CSS 3
CSS3 Animation
@keyframes
– animation
– animation-name
– animation-duration
– animation-timing-function
– animation-delay
– animation-iteration-count
– animation-direction
– animation-play-state
CSS3 Transform
– translate
– scale
– rotate
– skew
CSS3 Transition
-transition
– transition-property
– transition-duration
– transition-timing-function
CSS3 Multiple Columns
-colum-count
– column-fill
– column-gap
– column-rule
– column-rule-color
– column-rule-width
– column-rule-style
– column-width
– columns
CSS Positioning Properties
– bottom
– clear
– cursor
– display
– float
– left
Dreamweaver CC Guided Tour
– Download Dreamweaver CC
– The Dreamweaver CC Interface
– Setting Up a Site
– Creating a Web Page
– Managing Files and Folders with the Files Panel
– The Dreamweaver Test Drive
Working with Text
– Adding Text in Dreamweaver
– Adding Special Characters
– Selecting Text
– HTML Formatting
– Paragraph Formatting
– Creating and Formatting Lists
– Text Styles
– Spell-Checking
Introducing Cascading Style Sheets
– Cascading Style Sheet Basics
– Creating Styles
– Using Styles
– Manipulating Styles
– Formatting Text with CSS
– Cascading Style Sheets Tutorial
Links
– Understanding Links
– Adding a Link
– Adding an Email Link
– Linking Within a Web Page
– Modifying a Link
– Styling Links
– Creating a Navigation Menu Tutorial
– Link Tutorial
Images
– Adding Images
– Inserting an Image from Photoshop
– Modifying an Image
– Controlling Images with CSS
– Editing Graphics
– Image Maps
– Rollover Images
– Tutorial: Inserting and Formatting Graphics
HTML Under the Hood
– Controlling How Dreamweaver Handles HTML
– Code View
– Live Code
– Quick Tag Editor
– Comparing Versions of a Web Page
– Finding References
Page Layout
– Types of Web Page Layouts
– Float Layout Basics
– Understanding the Box Model
– Dreamweaver’s CSS Layouts
– Modifying Dreamweaver’s CSS Layouts
– Absolute Positioning
– Adding an AP Element to Your Page
– Modifying AP Element Properties
– CSS Layout Tutorial
Forms
– Form Basics
– Creating a Form
– Adding Form Elements
– Forms Tutorial.
Adding Sound, Video, and Animation
– Adding Sound to Your Page
– Using HTML5 Video
– Flash: An Introduction
– Automate the Flash Download
– Add Flash Videos
Adding Adobe Edge Animate Animations
-Testing Your Site
– Site Launch Checklist
– Testing Web Pages with BrowserStack
– Find and Fix Broken Links
– Validating Web Pages
– Cleaning Up HTML (and XHTML)
– Site Reporting
Templates
– Template Basics
– Creating a Template
– Defining Editable Regions
– Building Pages Based on a Template
– Updating a Template
– Using Repeating Regions
– Using Editable Tag Attributes
– Using Optional Regions
– Exporting a Template-Based Site
– Template Tutorial
-Find & Replace

 

دوره Web Design I HTML5 , CSS3 With Dreamweaver
طول دوره : ۷۰ ساعت با تمرین
آشنایی با مفهوم و تاریخچه وب و زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری لازم برای ایجاد ،استقرار و نگهداری وب سایت ها
معرفی مفاهیم شبکه ای مرتبط با وب مانند Domain،Host،Web Server،DNS Server
معرفی مفاهیم نرم افزاری مرتبط با طراحی وب مانند HTML و CSS
بررسی مفهوم Markup Language
بررسی مفهوم Cascading Style Sheet
تشریح نحوه عملکرد Web Browser ها
بررسی مفهوم Search Engine
بررسی مفهوم SEO
بررسی مفهوم UI واسط کاربری
بررسی مفهوم UX
بررسی مفهوم Responsive (واکنش گرا)
بررسی عبارت های مصطلح روز وب مانند Single Page،Parallax و …
بررسی مفهوم Tag و ساختار یک سند HTML استاندارد
بررسی نسخه های HTML و ویژگی ها HTML 5
معرفی DOCTYPE
آموزش روش آماده سازی بستر طراحی وب و نرم افزار های مربوطه
معرفی Project Structure در طراحی وب
ارائه طبقه بندی تگ ها مانند Text Level و Block Level،List و …
بررسی نکات مربوط به List ها
بررسی پاراگراف ها ،span و کلیه تگ های طبقه بندی شده
معرفی مفهوم Attribute
معرفی مفهوم Comment و دلائل استفاده از آن
معرفی و ارائه مثال از تگ های مربوط به هر طبقه
بررسی استاندارد های نامگذاری المانها
بررسی مفهوم Validation در اسناد HTML
معرفی CSS
بررسی نقش CSS در آرایش تگ ها
معرفی قابلیت های Design Environment مانند منو ها و قسمت های مختلف Dream Weaver
بررسی روشهای مختلف اعمال Style روی تگها مانند Inline،Internal،External
معرفی انواع Selector ها در CSS
بررسی نحوه استفاده از تصاویر در سند HTML
بررسی انواع File Path
بررسی مفهوم Save/Export For Web
بررسی نحوه Load شدن تصاویر
بررسی پسوندهای مختلف تصاویر
بررسی تصاویر PNG و مشکلات نمایشی مرورگرها
بررسی نکات مربوط به تصاویر مانند Transparency و …
بررسی Image Map
بررسی نحوه ویرایش و بهینه سازی تصاویر برای وب با نرم افزار های مربوطه
بررسی نحوه استفاده از تصاویر در Background
بررسی نکات مربوط به استفاده از تصاویر در Background مانند Repeat و …
بررسی نحوه استفاده از صدا و تصویر در Background
معرفی IFrame و روش استفاده از آن
بررسی روش استفاده از Google Map و سایر موارد مرتبط با IFrame
ایجاد انیمیشن با تصاویر و ابزار های مربوطه
بررسی نحوه استفاده از رنگ
بررسی نحوه استفاده از فونت
بررسی نکات مربوط به فونت مانند Size و Weight و …
معرفی انواع فونت ها و پسوندهای مربوطه
بررسی Icon ها و فونت های گوگل
بررسی روش استفاده از کاراکترهای خاص در سند HTML
معرفی مفهوم Hyper Link و نکات مربوط به Navigation
آشنایی با مفهوم Anchor و Hash
ایجاد Shortcut برای لینک ها
بررسی Site Map و روش ایجاد آن
بررسی روش ایجاد منو و انواع آن
بررسی روشهای مختلف آدرس دهی لینکها مثلا Internal و External
بررسی نکات جدید HTML 5 در مورد لینکها مانند download
بررسی تگ Table و اجزاء مختلف آن
بررسی معایب و مزایای Table
بررسی نحوه استفاده از Table برای چیدمان
بررسی نحوه اختصاص اندازه به المانها
بررسی نکات مربوط به Formatting در Table
بررسی نکات جدید HTML 5 در جداول
بررسی مفهوم Layout های Tableless
بررسی Div و نکات مربوطه در حیطه Positioning
بررسی روش های تقسیم بندی صفحه
بررسی مفاهیم Margin و Padding
بررسی Border و نکات مربوطه
بررسی نکات مربوط به Text مانند Direction ،Decoration،Align و …
بررسی نکات مربوط به Positioning در CSS 3
بررسی نکات حرفه ای تر در CSS 3 مانند Animation و TransitionBottom of Form
بررسی انواع Effect ها در CSS 3
بررسی نکات مربوط به Transform در CSS 3
بررسی انواع Layout ها
بررسی Localization برای زبانهای RTL
معرفی مفهوم Float و Absolute و …
معرفی مفاهیم مرتبط با Boxing
بررسی Form و انواع Input ها
معرفی تگ های مفهومی HTML 5 مانند موارد زیر
و بررسی نقش هر یک
بررسی امکانات مرتبط با شبکه های اجتماعی
طرح مشکل نمایش وب سایت در مرورگرهای متفاوت و نکات مربوطه
بررسی Drag & Drop
بررسی Canvas و نحوه استفاده از آن
بررسی SVG و نحوه استفاده از آن
معرفی Edge و Illustrator و کاربرد آنها
معرفی Muse و کاربرد آن

دوره طراحی سایت تورج امین فر

دوره طراحی سایت تورج امین فر

دوره Web Design II Responsive Design With Bootstrap , Less & Sass
طول دوره : ۴۴ ساعت با تمرین
بررسی مفهوم Responsive
معرفی مفهوم CSS Framework
معرفی و بررسی تاریخچه BootStrap
بررسی روش استفاده از BootStrap در یک سند HTML
معرفی Grid System
معرفی Media Query
معرفی انواع سایزها و کلاسهای مرتبط و روش تشخیص Resolution کاربر
معرفی انواع Layout ها و کلاسهای مرتبط مانند Fluid Layout
معرفی Fixed Layout
معرفی Responsive Layout
بررسی Typography با BootStrap
بررسی روش ایجاد فرم و کلاسهای مرتبط
بررسی روش پنهان سازی بخش هایی از سند
بررسی نکات و کلاسهای مرتبط با جدول
بررسی نکات و کلاسهای مرتبط با تصاویر
بررسی روش استفاده از Icon ها
بررسی روش استفاده از Helper ها
بررسی نکات . کلاسهای مرتبط با دکمه
بررسی ارائه مثال از موارد زیر :
Dropdowns
Button groups
Button dropdowns
Input groups
Navs
Navbar
Breadcrumbs
Pagination
Labels
Badges
Jumbotron
Page header
Thumbnails
Thumbnails
Alerts
Progress bars
Media object
List group
Panels
Wells
بررسی روش سفارشی سازی BootStrap
معرفی LESS و SASS و تشریح مزایای استفاده از آنها و تفاوت ها
بررسی روش نصب و راه اندازی SASS و COMPASS
بررسی روش ایجاد پروژه و ابزار های گرافیکی مورد استفاده در SASS مانند Scout App و CodeKit و LiveReload
بررسی روش ایجاد و فشرده سازی یک StyleSheet
بررسی روش ایجاد متغیر های در SASS
بررسی روش ایجاد و استفاده از فایل های Partial
بررسی الگوهای نوشتاری Nesting
بررسی روش اتصال Selector ها و رابطه Parent-Child بین Selector ها
بررسی روش استفاده از @extend برای گسترش قوانین تعریف شده
بررسی الگوهای نوشتاری Mixins
بررسی روش های اعمال تغییرات روی رنگ ها
معرفی پلاگین Susy و نکات مربوطه
بررسی روش ایجاد Media Query های پیشرفته تر با SASS و MIXINS
پیاده سازی منطق با SASS
بررسی روش نگارش و کامپایل LESS
بررسی روش حل مشکل CROSS BROWSER در LESS
بررسی Server Side Compilation
بررسی روش استفاده از Source Map
بررسی روش Compress و Minimize کردن
بررسی متودولوژی های OOCSS و SMACSS و BEM
بررسی روش استفاده از متغیر ها و MIXINS
بررسی Nested Rule ها
بررسی انواع عملگرها و توابع
بررسی روش استفاده از Parent Selector
بررسی عملیات روی رنگها
بررسی Media Query ها در LESS
بررسی روش استفاده از LESS در GRID
بررسی تعاملات LESS با BOOTSTRAP

کلاس برنامه نویسی وب

کلاس برنامه نویسی وب

دوره Web Design III Java Script & JQuery & Ajax
طول دوره : ۵۸ ساعت با تمرین
بررسی مفهوم Client Side کد و لزوم وجود امکان برنامه نویسی سمت کلاینت
معرفی زبان برنامه نویسی Java Script و روش استفاده از آن در یک سند HTML
بررسی نکات مربوط به تگ Script و محل نوشتن دستورات
معرفی مفهوم متغیر و ارائه نکات مربوط به متغیر ها در Java Script
بررسی متغیر های Local و Global
بررسی مفهوم Notation و روش رعایت آن در Java Script
بررسی فایل های .js و روش استفاده از آنها
بررسی انواع عملگرها
معرفی مفهوم شرط و ساختارهای بررسی شرط
بررسی دستور switch
بررسی مفهوم حلقه و موارد نیاز به حلقه های تکرار
بررسی انواع حلقه های تکرار
بررسی حلقه های while و for و …
بررسی روش تعریف تابع و نکات مربوطه
بررسی مفهوم رویداد و روش اداره آن
بررسی تنوع رویداد های المانها
بررسی تفاوت انواع رویداد های کلید مانند keyup و …
معرفی مفهوم Anonymous Function و نقش آن در مدیریت رویداد
معرفی DOM و اجزاء آن و روش دسترسی به آنها
بررسی انواع روشهای دسترسی به المانها مانند دسترسی بر اساس id و …
بررسی روش درج،حذف و ویرایش المانها و Node ها
بررسی روش دسترسی به Node های پدر و فرزند و حالتهای متنوع دسترسی
معرفی innerText و innerHTML
معرفی Framework و مفهوم آن و انواع Framework های Java Scrip
معرفی jQuery و مزایای استفاده از آن
بررسی روش استفاده از jQuery در یک سند HTML
بررسی و مقایسه عملیات مختلف مانند اداره رویداد،فراخوانی توابع،مقداردهی به مشخصه ها در jQuery و Java Script
معرفی Selector های jQuery و نکات مربوطه
آشنايی با jquery
آموزش نصب jquery
چگونگي شيوه کار jquery
آموزش قواعد نوشتاری در jquery
آموزش دسترسی به المان های html در jquery
Select To Every Things آموزش دسترسی به تمام المان ها
ID Selector آموزش دسترسی به وسيله شناسه
Tag Name Selector آموزش دسترسی به وسيله ی نام تگ
Class Selector آموزش دسترسی به وسيله ی کلاس
Attribute Selector آموزش دسترسی به وسيله ی Attribute
Selecting Visibility آموزش دسترسی توسط نمايش و عدم نمايش
Selecting Parents and Children آموزش دسترسی توسط فرزند و پدر
آموزش رويداد ها در jQuery
معرفی Effect ها در jQuery
معرفی مفهوم AJAX و بررسی روش پیاده سازی آن در Java Script و jQuery
بررسی مزایای AJAX
معرفی jQuery UI
بررسی روش استقرار jQuery UI در سند
بررسی انواع امانهای jQuery UI
jQuery & Ajax
jQueryGetting Started
– What jQuery Does
– Why jQuery Works Well
– Our First jQuery Document
– Downloading jQuery
– Setting Up the HTML Document
– Writing the jQuery Code
– Finding the Poem Text
– Injecting the New Class
– Executing the Code
– The Finished Product
Selectors—How to Get Anything You Want
– The Document Object Model
– The $() Factory Function
– CSS Selectors
– Parent
– Next
– Preview
– Index
– Equal
– Styling Category Cells
– Chaining
– Accessing DOM Elements
Events—How to Pull the Trigger
Effects—How to Add Flair to Your Actions
– Fade
– Animade
– Slid
– Css
– Callback
DOM Manipulation—How to Change Your Page on Command
– Append
Prepand
– Rap
– Attribute
– class
AJAX—How to Make Your Site Buzzword-Compliant
– Introduction XML
– Client Side Ajax
– Get
– Load
– Xpath
– Find
Plug-ins
– How to Use a Plug-in
– Jquery
– Draggable
– Deropable
– Sortable
– Scroll

تورج امین فر دوره برمانه نویسی وب سایت

تورج امین فر دوره برمانه نویسی وب سایت

کلاس های خصوصی هم می تواند در منزل دانش آموز و هم در آموزشگاه برگزار شود. هزینه در هر دو حالت یکسان نمی باشد. در صورت تمایل به تشکیل کلاس در آموزشگاه از یک روز قبل می بایست هماهنگ شود.
محل برگزاری کلاس در شرق تهران ، مجتمع فنی نصر انسان
ارائه گواهینامه معتبر از سازمان فنی و حرفه ای کشور
آدرس آموزشگاه : تهران نو ، خیابان خاقانی ، نبش خیابان سعدی شرقی ، نبش اتوبان باقری ، پلاک ۶ ، مجتمع فنی نصر انسان
تلفن مجتمع فنی نصر انسان : ۰۲۱۷۷۴۲۴۰۴۰
تلفن مجتمع فنی نصر انسان : ۰۲۱۷۷۴۲۶۲۶۲
تلفن مجتمع فنی نصر انسان : ۰۲۱۷۷۴۰۸۰۰۰
درصورتیکه شما از آن دسته از افرادی هستید که نمی خواهید فرصت را از دست بدهید و کیفیت آموزش برای شما اهمیت دارد به شما گرفتن یک معلم خصوصی تضمین شده را توصیه می کنیم .

تلفن ارائه دهنده : 09356107101

دسته بندی : کلاس طراحی سایت

تعداد بازدید : 4072 نمایش


نام :

ایمیل :

تلفن :

وبسایت :

دیدگاه :

ارائه کننده : تورج امین فر

تلفن : 09356107101

تلفن : 02144208871

فکس : 09356107101

وبسایت : Madareto.Com

آدرس محل : تهران

آمار


 1. بـازدیدکنندگان امــــروز : 64 نفر
 2. بازدیدکنندگان دیـــــروز : 622 نفر
 3. بازدیدکنندگان امسـال : 632526 نفر

پربازدیدترین محصولات


تاج گل تعمیر درب اتوماتیک تجهیزات آشپزخانه تجهیزات فست فود تجهیزات رستوران دوره آموزش برنامه نویسی سی شارپ هفت جلسه افزایش SEO با نرخ کلیک CTR سئو چیست فیلم آموزش طراحی سایت رایگان HTML CSS آموزش نرم افزار فلش تبلیغات کلیلی PPC SEO انواع Meta Tags SEO ترکیب رنگ میوه برای طراحی سایت پروتکل امنیتی HTTPS SSL SEO تکنیک های تضمینی White Hat SEO تکنیک های بازاریابی ویروسی استراتژی های بازاریابی ویدئو کد بارش قلب رنگ طراحی وبسایت با الهام از طبیعت Search Engine Marketing SEM

پرسش و پاسخ


 1. Amin در فیلم آموزش طراحی سایت رایگان HTML CSS
 2. سعید قربانی در افزایش فالوور و لایک اینستاگرام رایگان
 3. علی در فیلم آموزش طراحی سایت رایگان HTML CSS
 4. هصثعاه در فیلم آموزش طراحی سایت رایگان HTML CSS
 5. ms در فیلم آموزش طراحی سایت رایگان HTML CSS
 6. کیارش علی تبار در فیلم آموزش طراحی سایت رایگان HTML CSS
 7. کیارش علی تبار در فیلم آموزش طراحی سایت رایگان HTML CSS
 8. jhsgrijs در فیلم آموزش طراحی سایت رایگان HTML CSS
 9. مهدی گرامی در افزایش فالوور و لایک اینستاگرام رایگان
 10. محدثه در آموزش طراحی سایت ASP.NET
 11. Rohullah jamshidi در افزایش لایک فیس بوک رایگان

ارتباط با ما


آدرس : تهران

تلفن فروش : 09356107101

تلفن شرکت : 02144208871

تلفن مشاوره : 09356107101